chrześcijaństwie

Encyklopedia PWN

chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
teza o szczególnej roli Polski w obronie przed obcymi religijnie i kulturowo ludami i państwami;
koncepcja teol. oprac. przez K. Rahnera, zgodnie z którą obok chrześcijaństwa w hist. i społ. postaci istnieje jego forma ukryta, wykraczająca poza ramy organizacyjne Kościołów;
nurt we współcz. teologii protest. (D. Bonhoeffer), postulujący „bezreligijną” (etyczną) interpretację chrześcijaństwa.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia