chłodzone gazem

Encyklopedia PWN

urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
rodzaj wymiennika ciepła, urządzenie do ochładzania cieczy lub gazów i par.
kriogenika
[gr. krýos ‘mróz’, génos ‘pochodzenie’],
technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur;
Olszewski Karol Stanisław, ur. 29 I 1846, Broniszów (pow. ropczycki), zm. 24 III 1915, Kraków,
chemik polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia