ceramiczne

Encyklopedia PWN

tworzywa ceramiczne, których gł. składnikami są azotki — gł. krzemu (Si3N4), także glinu (AlN);
tworzywa ceramiczne, których gł. składnikiem jest chromit, FeCr2O4;
ceramiczne materiały cyrkonowe, ceramiczne materiały z ditlenku cyrkonu,
materiały, których gł. składnikiem jest ditlenek cyrkonu ZrO2, otrzymywany ze wzbogaconego minerału — baddeleyitu lub w reakcji stopionego krzemianu cyrkonu z żelazem i wapniem;
tworzywa ceramiczne , których gł. składnikami są tlenek wapnia i tlenek magnezu (otrzymane przez wypalanie dolomitu);
tworzywa ceramiczne, których gł. składnikiem jest forsteryt
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia