brukselskie

Encyklopedia PWN

układ zawarty 8 XI 1576 w Gandawie między południową, gł. katol., prowincjami Niderlandów a protest. Holandią i Zelandią w celu zjednoczenia sił w walce z Hiszpanami;
Partia Reformacyjno-Liberalna, fr. Parti Reformateur Liberal (PRL),
belgijska partia polit.; utworzona 1979 w wyniku połączenia liberałów brukselskich i walońskich, tj. Partii Liberalnej (zał. 1973) i Partii Reform i Wolności Walonii (zał. 1976);
porozumienie podpisane 23 X 1954 w Paryżu przez państwa NATO, RFN i Włochy;
m. powiatowe w województwie pomor., na styku Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego, nad Radunią, graniczy od północy z Gdańskiem.
czasopismo socjalist.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia