brukselskie

Encyklopedia PWN

pierwszy pol. program socjalist. oprac. 1878 w Warszawie;
Brukselski, Kanał, fr. Canal de Willebroek, flam. Willebroek Kanaal,
kanał żeglowny w Belgii; łączy Brukselę z rz. Rupel, w pobliżu jej ujścia do Skaldy; dł. 32 km,
brukselski traktat, właśc. Traktat o współpracy w sprawach gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz o zbiorowej samoobronie,
traktat międzynar. o wzajemnej pomocy wojsk. oraz współpracy ekon. i kult., zawarty 17 III 1948 w Brukseli przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg i Wielką Brytanię, obowiązujący od 25 VIII 1948;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia