blok p

Encyklopedia PWN

porfiria
[gr.],
med. zaburzenia metaboliczne spowodowane wrodzonymi niedoborami enzymów biorących udział w biosyntezie hemu;
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
Stijl, De
[də steil] Wymowa,
ugrupowanie artystyczne, założone 1917 w Lejdzie przez Th. van Doesburga i P. Mondriana, koncentrujące się wokółczasopisma o takim samym tytule.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia