biernemu

Encyklopedia PWN

kompensator mocy biernej, kompensator fazowy,
urządzenie elektr. służące do kompensacji mocy biernej (moc elektryczna), pobieranej przez odbiornik (np. silnik indukcyjny, transformator elektr.) z sieci elektroenerg. prądu przemiennego;
zool. cechy i działania służące ochronie przed uszkodzeniami ciała;
ekon. ogół osób powyżej 15. roku życia, które pozostają na utrzymaniu osób zatrudnionych oraz osób mających niezarobkowe źródło utrzymania,
stan obiektu przyczyniający się do złagodzenia następstw awarii lub wypadku;
kontrola techn. przeprowadzana po zakończeniu operacji technol. i stwierdzająca czy jej wynik jest odpowiedni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia