bibliotekoznawstwie

Encyklopedia PWN

Maleczyńska Kazimiera, ur. 25 X 1925, Lwów, zm. 29 X 2010,
historyk książki, bibliotek i czytelnictwa, gł. doby renesansu i XIX w.;
Migoń Krzysztof, ur. 20 VII 1940, Bogusławice,
bibliolog;
Milkau
[mı̣lkau]
Fritz, ur. 28 IX 1859, Lötzen (ob. Giżycko), zm. 23 I 1934, Berlin,
niem. bibliotekarz i bibliotekoznawca;
Muszkowski Jan, ur. 10 IV 1882, Warszawa, zm. 29 I 1953, Łódź,
teoretyk nauki o książce, bibliograf, bibliotekarz;
Pajączkowski Franciszek, ur. 18 V 1905, Brody, zm. 19 I 1970, Wrocław,
historyk teatru, bibliotekarz;
kwartalnik, wyd. 1908–11 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia