bi

Encyklopedia PWN

bi-
[łac. bis ‘dwa razy’],
chem. przedrostek używany do tworzenia nazw związków organicznych, których cząsteczki są zbudowane z identycznych, powiązanych ze sobą pierścieni;
bi-
[łac. bis ‘dwa razy’],
pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający dwukrotność, dwoistość.
symbol pierwiastka chemicznego → bizmutu (od łacińskiej nazwy bismutum).
Bi Sheng, Pi Szeng, żył w XI w.,
rzemieślnik chiń.; uważany za wynalazcę czcionki;
Äjteke Bi, ros. Ajteke bi, dawniej Nowokazalińsk,
m. w Kazachstanie.
Hakim, Al- bi-Amr Allah, Al-Ḥakīm bi-Amr Allāh, właśc. Abu Ali al-Mansur, z dynastii Fatymidów, ur. ok. 985, Kair, zm. 12 II 1021, tamże,
szósty kalif;
bizmut, Bi, bismutum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 83;
mat. liczby postaci z = a + b&imath.x;, gdzie a oraz bliczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną z, oznaczanymi a = Re z, b = Im z, a &imath.x; — jednostką urojoną, tzn. liczbą, która ma własność &imath.x;2 = ;
ABB Asea Brown Boveri Group
[eı bi: bi: əsịə braun bọuwəri gru:p],
międzynarodowy holding, założony 1987, z siedzibą w Zurychu;
automorfizm
[gr. autós ‘sam’, morphḗ ‘kształt’, ‘postać’],
mat. szczególny przypadek izomorfizmu, będący izomorfizmem danej grupy, ciała lub innego systemu algebraicznego ze sobą;
pierwiastki chemiczne stanowiące 15. grupę układu okresowego pierwiastków: azot (N), fosfor (P), arsen (As), antymon (Sb), bizmut (Bi);
Beebe
[bị:bi:]
Charles William Wymowa, ur. 29 VII 1877, Nowy Jork, zm. 4 VI 1962, Stacja Badawcza Simla na Trynidadzie (Antyle),
amerykański biolog, oceanolog, pionier badań głębin morskich, pisarz;
business-to-business
[bı̣znəs tə bı̣znəs],
King B.B.
[kıŋ bi: bi:],
właśc. Riley B. King, ur. 16 IX 1925, Itta Bena (stan Missisipi), zm. 14 V 2015, Las Vegas,
amer. wokalista bluesowy, gitarzysta i kompozytor;
mat. liczba rzeczywista, którą dla danej liczby zespolonej postaci a + bi oblicza się ze wzoru: |a + bi| = .
mat. liczba rzeczywista b w zapisie algebraicznym liczby zespolonej a + bi;
Abbey National Plc.
[ạ̈bi nạ̈sznəl pi: el si:],
największy brytyjski bank detaliczny; założony 1944, z siedzibą w Londynie;
Abbey Theatre
[ạ̈bi ŧı̣ətər],
pierwszy stały irlandzki teatr nar., zał. 1904 w Dublinie;
Asia-Pacific Broadcasting Corporation ABU
[ẹıszə pəsı̣fık brọ:dkästıŋ ko:rpərẹıszən eı bi: ju:],
fr. Union asiatique de radiodiffusion UAR, Unia Radiofonii Azji i Oceanu Spokojnego,
unia założona 1964 w celu rozwijania współpracy między organizacjami członków, udzielania pomocy państwom członkowskim w rozwoju radiofonii;
BAC
[bi: eı si:],
ang. British Aircraft Corporation,
brytyjska wytwórnia lotnicza;

Słownik języka polskiego PWN

Bi «symbol pierwiastka chemicznego bizmut»
bi- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: podwójny, dwukrotny, dwoisty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia