błąd systematyczny

Encyklopedia PWN

błąd, który nie zmienia się przy wielokrotnym powtarzaniu pomiarów (obliczeń) tej samej wartości w tych samych warunkach lub, przy zmianie warunków, zmienia się wg znanego prawa.
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
ekon. oprócz oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia