arteriografię

Encyklopedia PWN

med. → angiografia (tętnic).
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
Moniz
[munịsz]
Antonio Cayetano de Abreu Freire de Egas, ur. 29 XI 1874, Avanca, zm. 13 XII 1955, Lizbona,
portugalski neurolog i polityk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia