argumentem funkcji

Encyklopedia PWN

iniekcja
[łac.],
injekcja,
mat. funkcja różnowartościowa — różnym wartościom argumentów są przyporządkowane różne wartości funkcji (np. y = ex).
Kalwin Jan, Jean Calvin, Cauvin Wymowa, ur. 10 VII 1509, Noyon (Pikardia), zm. 27 V 1564, Genewa,
francuski reformator religijny i współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego.
mat. zbiór liczb naturalnych (lub zbiór tekstów), dla którego istnieje algorytm rozstrzygający, czy dana liczba (lub tekst) należy do zbioru;
mat. dla danej funkcji f — zbiór wartości przyjmowanych przez tę funkcję, gdy argumenty przebiegają dany zbiór A; oznaczany f(A);
mat. rodzaj równania funkcyjnego, w którym są ze sobą powiązane wartości szukanej funkcji dla wartości argumentu przesuniętego o z góry ustalone przyrosty; równanie postaci: F(x, f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN)) = 0 dla każdego xD, gdzie f jest szukaną funkcją, liczby h1, ... , hN są z góry ustalonymi parametrami, D jest dziedziną równania, natomiast F jest zadaną funkcją określającą związki między zmienną niezależną x i wartościami f(x), f(x + h1), ... , f(x + hN).
skala logarytmiczna, podziałka logarytmiczna,
rodzaj skali funkcyjnej: po jednej stronie osi są zaznaczone punkty odpowiadające wartościom funkcji f(x) = logx (najczęściej z przedziału [0, 1]), po drugiej zaś — przy odpowiednich punktach osi odpowiadające im wartości argumentu (z przedziału [1, 10]);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia