argumentem funkcji

Encyklopedia PWN

zmienna niezależna, argument funkcji,
mat. zmienna, od wartości której zależy wartość funkcji, czyli np. x dla funkcji y = f(x);
mat. teoret. model urządzenia działającego samoczynnie, mającego zdolność przyjmowania sygnałów z otoczenia, zmieniania swoich stanów wewn. i wysyłania sygnałów do otoczenia;
mat. jedno z najważniejszych uogólnień pojęcia całki, podane 1902 przez H.L. Lebesgue’a i oparte na rozwiniętej przez niego teorii miary
Cuvier
[küwjẹ]
Georges, baron (od 1819), ur. 23 VIII 1769, Montbéliard, zm. 13 V 1832, Paryż,
francuski zoolog, paleontolog i anatom; prekursor anatomii porównawczej i paleontologii.
delta Kroneckera, funkcja Kroneckera, symbol Kroneckera,
mat. funkcja określona dla 2 argumentów m i n będących liczbami całkowitymi: δmn = 1, gdy m = n, oraz δmn = 0, gdy m ≠ n;
wielkość fiz. stosowana do opisu zjawisk okresowych, np. drgań mech., akustycznych, prądu elektr., fal elektromagnetycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia