całka Lebesgue’a
 
Encyklopedia PWN
całka Lebesgue’a,
mat. jedno z najważniejszych uogólnień pojęcia całki, podane 1902 przez H.L. Lebesgue’a i oparte na rozwiniętej przez niego teorii miary
jeśli obszar wartości funkcji f(x), określonej na pewnym mierzalnym zbiorze M, podzieli się punktami ... < y–2 < y–1 < y0 <  y1 < ... < yi < ... i przez Mi oznaczy się zbiór argumentów x spełniających nierówności yi – 1 < f(x) < yi, a następnie utworzy się sumę , gdzie ηi — dowolna liczba z przedziału (yi – 1, yi), a µ(Mi) — miara zbioru Mi, to gdy istnieje granica lim S przy warunku, że największa wartość różnic yi – 1 – yi dąży do zera, granicę tę nazywa się całką Lebesgue’a funkcji f(x) na zbiorze M.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia