alkoholomierze

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru zawartości alkoholu etylowego w roztworach wodnych (w % objętościowych lub % masowych);
areometr
[gr. araiós ‘cienki’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu lub innych wielkości jednoznacznie związanych z gęstością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia