achromatami

Encyklopedia PWN

achromat
[gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’],
układ opt., w którym dzięki zastosowaniu materiałów o różnej dyspersji (np. szkło kronowe i flintowe) skorygowano aberrację chromatyczną położenia dla 2 długości fal świetlnych;
obiektyw
[łac.],
układ opt. (gł. soczewkowy, ale też zwierciadlany lub soczewkowo-zwierciadlany) tworzący odwrócony rzeczywisty obraz przedmiotu;
wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;
apochromat
[gr. apó ‘od’, chrṓma, ˜atos ‘barwa’],
układ opt. (obiektyw, okular), w którym dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych materiałów skorygowano aberrację chromatyczną położenia dla 3 długości fal (achromat z dodatkową korekcją chromatyzmu wtórnego);
flint
[niem.],
szkło opt. ołowiowo-krzemianowe o dużym współczynniku załamania światła; zawiera znaczne ilości tlenku ołowiu PbO (od ok. 25% do ok. 65%);
kron, ang. crown,
szkło krzemianowe potasowe, zwykle zawierające również tlenek boru B2O3, a niekiedy tlenki baru i cynku BaO i ZnO, nie zawierające tlenku ołowiu PbO;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia