Zibo

Encyklopedia PWN

Zibo, Cypo,
m. we wschodnich Chinach, w prow. Shandong.
m. w Chinach, → Zibo.
Shandong, Szantung Wymowa,
prow. we wschodnich Chinach, nad M. Żółtym;
Shengli, Szengli Wymowa,
zagłębie naftowe we wschodnich Chinach, w prow. Shandong, w pobliżu ujścia Huang He i na przyległym szelfie zat. Bo Hai (M. Żółte);
góry we wschodnich Chinach, na południe od ujściowego odcinka rzeki Huang He, w prowincji Shandong;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia