Zbiorniki retencyjne

Encyklopedia PWN

rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
Washita
[uọszıto:],
Washita River,
rz. w USA, lewy dopływ rz. Red;
Wąglanka-Miedzna, Jezioro Wąglanka,
zbiornik retencyjny w woj. łódz., na Wąglance (lewy dopływ Drzewiczki);
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Wilczka, Wilczy Potok,
rz., prawy dopływ Nysy Kłodzkiej, płynie ze Śnieżnika w Sudetach Wschodnich do Kotliny Kłodzkiej w Sudetach Środkowych, w woj. dolnośląskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia