Wielkiej Brytanii

Encyklopedia PWN

Unia Zachodnioeuropejska (UZE), ang. Western European Union (WEU),
organizacja polityczno-obronna Europy Zachodniej, funkcjonująca od 1955.
Urbanowicz Witold, ur. 30 III 1908, Olszanka k. Augustowa, zm. 17 VIII 1996, Nowy Jork,
pułkownik, pilot;
ustawa stemplowa 1765, ang. Stamp Act,
ustawa wprowadzona 1765 przez Wielką Brytanię w jej koloniach amer.;
część użytków rolnych, tereny stale pokryte roślinnością złożoną z różnych gat. traw, ziół i roślin motylkowatych;
V-pociski, niem. Vergeltungswaffe
[‘broń odwetowa’],
pociski kierowane klasy ziemia–ziemia, skonstruowane gł. w celu atakowania odległych celów.
Vine
[waın]
Fredrick John Wymowa, ur. 17 VI 1939, Londyn,
brytyjski geolog i geofizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia