Wielkiej Brytanii

Encyklopedia PWN

suffolk punch
[sạfək pancz],
suffolki,
rasa koni zimnokrwistych typu pociągowego;
Synowie Wolności, ang. Sons of Liberty,
tajne organizacje polit. w koloniach bryt. w Ameryce Północnej;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
kierunek filoz. zapoczątkowany przez Th. Reida,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia