WIELKA BRYTANIA

Encyklopedia PWN

ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
obrady (12 XI 1921–6 II 1922) delegacji: USA, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Francji, Włoch, Belgii, Holandii i Portugalii w sprawie sytuacji na Dalekim Wschodzie i wyspach Oceanu Spokojnego oraz ograniczenia zbrojeń morskich.
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
bitwa o Atlantyk, ang. Battle of Atlantic,
podczas II wojny światowej całokształt walk prowadzonych głównie na Oceanie Atlantyckim przez marynarkę wojenną (głównie okręty podwodne) i lotnictwo niemieckie przeciwko flocie wojennej i handlowej Wielkiej Brytanii, wspieranej przez lotnictwo brytyjskie oraz flotę i lotnictwo sojuszników.
system rygorów ekonomicznych wprowadzonych przez cesarza Napoleona I na mocy dekretu berlińskiego z 21 XI 1806, skierowanych przeciw Wielkiej Brytanii;
Fryderyk II Hohenzollern
[f. họ:əncọlərn],
zw. Wielkim, ur. 24 I 1712, Berlin, zm. 17 VIII 1786, Poczdam,
król Prus.
imperializm
[łac. imperialis < imperium ‘władza’],
działania zmierzające do rozszerzenia wpływów politycznych, militarnych, kulturowych i gospodarczych państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych na obszary do nich nienależące; także okres historyczny, odznaczający się światową dominacją kilku wielkich mocarstw, zapoczątkowany w ostatniej ćwierci XIX w.; w myśli marksistowskiej, najwyższe stadium rozwoju kapitalistycznej formacji społeczno-ekonomicznej.
Irlandzkie, Morze, ang. Irish Sea, irl. An Mhuir Mheann,
przybrzeżne morze Oceanu Atlantyckiego, między Wielką Brytanią a Irlandią;
terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii w Ameryce Środkowej, na M. Karaibskim, w archipelagu Wielkich Antyli, na południe od Kuby
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia