WIELKA BRYTANIA

Encyklopedia PWN

pol. formacje wojsk. stanowiące część Sił Zbrojnych RP, organizowane od IX 1939 na Wysp Brytyjskich, na podstawie pol.-bryt. umów wojsk., m.in. z 5 VIII 1940;
organizacja powstała I 1940 w Londynie w celu wykorzystania wiedzy pol. techników i inżynierów w działaniach wspomagających prowadzenie wojny i w celu tworzenia programu gosp. dla niepodległej Polski;
centralna organizacja Polaków w Wielkiej Brytanii, zał. 1947 w Londynie;
organizacja nauk., zał. 1946 w Londynie, działająca poza Polską;
Brytania, łac. Britannia,
nazwa prowincji rzymskiej I–V w. n.e.;
polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym 1830–31, nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego, oraz na liczebność (bezpośrednio po powstaniu 8–9 tys., a do 1862 ok. 20 tys. osób).
Wielka Karta Swobód, Wielka Karta Wolności, łac. Magna Charta Libertatum, Magna Carta, ang. The Great Charter,
akt wydany VI 1215 przez króla Anglii Jana bez Ziemi na błoniu Runnymede nad Tamizą koło Windsoru.
Nowa Brytania, New Britain,
największa wyspa w Archipelagu Bismarcka, w Papui-Nowej Gwinei;
piec szybowy do wytapiania surówki z rud żelaza;
Wielki Londyn, Greater London,
obszar metropolitalny w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, w dolinie Tamizy, 60 km od jej ujścia do M. Północnego, → Londyn.
Wielki Manchester, Greater Manchester,
obszar metropolitalny w Wielkiej Brytanii, w północno-zachodniej Anglii;
termin tenisowy oznaczający wygranie w jednym roku 4 najważniejszych turniejów rozgrywanych w: Australii (Australian Open), Francji (Roland Garros), Wielkiej Brytanii (Wimbledon) i USA (US Open);
Konstantyn I Wielki, Flavius Valerius Constantinus, ur. ok. 282, zm. 22 V 337,
wódz i cesarz rzymski, reformator państwa.
Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (MKWZ), ang. International Commission on Large Dams (ICOLD), fr. Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
międzynar. organizacja działająca na rzecz koordynowania działań przy projektowaniu, budowie, utrzymaniu i bezpiecznym użytkowaniu zapór przy zbiornikach wodnych;
Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (MKWZ), ang. International Commission on Large Dams (ICOLD), fr. Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
międzynar. organizacja działająca na rzecz koordynowania działań przy projektowaniu, budowie, utrzymaniu i bezpiecznym użytkowaniu zapór przy zbiornikach wodnych;
Kajman, Wielki, Grand Cayman,
wyspa na M. Karaibskim, w Kajmanach (terytorium zamor. Wielkiej Brytanii);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia