W Brytania

Encyklopedia PWN

pol. formacje wojsk. stanowiące część Sił Zbrojnych RP, organizowane od IX 1939 na Wysp Brytyjskich, na podstawie pol.-bryt. umów wojsk., m.in. z 5 VIII 1940;
podstawowe taktyczne jednostki organizacyjne Polskich Sił Powietrznych (PSP), formowane od VII 1940, w okresie zagrożenia Wielkiej Brytanii niemiecką inwazją;
organizacja powstała I 1940 w Londynie w celu wykorzystania wiedzy pol. techników i inżynierów w działaniach wspomagających prowadzenie wojny i w celu tworzenia programu gosp. dla niepodległej Polski;
centralna organizacja Polaków w Wielkiej Brytanii, zał. 1947 w Londynie;
organizacja nauk., zał. 1946 w Londynie, działająca poza Polską;
Brytania, łac. Britannia,
nazwa prowincji rzymskiej I–V w. n.e.;
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
czasopismo rel.,
regularne i konspiracyjne pol. formacje zbrojne, walczące 1939–45 w obronie Polski i w celu wyzwolenia kraju spod okupacji.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia