Ubajd

Encyklopedia PWN

Ubajd kultura, kultura Ubaid,
archeol. kultura eneolitu starożytnej Mezopotamii (przed ok. 3500 p.n.e.);
Bakri, Al- Abu Ubajd, Abū ‘Ubayd al-Bakrī, ur. 1040, zm. 1094,
arabski kronikarz i geograf, z Kordowy w muzułmańskiej Hiszpanii;
Buhturi, Al-, Al-Buḥturī, Abu Ubada al-Walid Ibn Ubajd, ur. 820, Manbidż (Syria), zm. 897, tamże,
arabski poeta z epoki Abbasydów;
Ibn Sina, Abū ‘Alī al-Ḥusayn Ibn Sīnā, Awicenna, ur. 980, Afshana k. Buchary, zm. 1036 lub 1037,
jeden z najwybitniejszych filozofów arabskich, uczony, lekarz.
mahdi
[arab., ‘prowadzony przez Boga’],
w islamie mesjasz, zbawiciel, który ma się pojawić przed końcem świata, wysłany przez Boga, by uratować ludzkość przed szatanem i poprowadzić do raju;
nazwa obszarów południowej Mezopotamii zasiedlonych przez Sumerów, twórców (ok. połowy IV i w III tysiącleciu p.n.e.) jednej z najstarszych znanych cywilizacji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia