System kursów dostosowywanych okresowo

Encyklopedia PWN

ekon. system oparty na zasadach: każdy kraj samodzielnie ustala parytet dolara, jest zobowiązany do interwencji na rynku walutowym w celu obrony stałego kursu, emisja pieniądza nie jest powiązana z rezerwami dolarowymi, dolar USA jest wymienialny na złoto;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia