Starostowie

Encyklopedia PWN

wojewoda i starosta generalny ruski, → Odrowąż Andrzej.
region hist. ukształtowany na pograniczu wielkopol.-brandenbursko-śląskim;
bartne prawo, prawo obelne,
w dawnej Polsce przepisy prawne dotyczące bartników i określające stosunki w borze bartnym (60 barci) między bartnikami a właścicielami lasów i puszcz;
pierwotna forma pszczelarstwa, polegająca na utrzymywaniu pszczół w barciach.
Bartosz Wezenborg, Bartosz z Odolanowa, data ur. nieznana, zm. 1393,
możnowładca, wojewoda;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia