Starostowie

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce urzędnik król. z władzą sądową w całej dzielnicy lub województwie;
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Pampowski Ambroży, ur. ok. 1444, zm. na przeł. VIII i IX 1510, Środa,
wojewoda sieradzki, starosta generalny Wielkopolski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia