Stale stopowe

Encyklopedia PWN

stal zawierająca oprócz węgla także celowo wprowadzane pierwiastki (dodatki stopowe);
stale o szczególnej odporności na korozję uzyskanej przez wprowadzenie składników stopowych (głównie chromu) zwiększających zdolność stali do pasywacji;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
stal (stopowa lub węglowa) przeznaczona na konstrukcje budowlane, części maszyn i urządzeń pracujących w temperaturze od –40 do 300°C, w nieagresywnym chemicznie środowisku;
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się znaczną odpornością na działanie środowisk utleniających oraz większości kwasów i barwników;
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się odpornością na działanie gazów w wysokiej temperaturze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia