Sierra Leone

Encyklopedia PWN

lud afryk. zamieszkujący strefę lasów równikowych Sierra Leone i Liberii;
rz. w zachodniej Afryce, na terytorium Gwinei, Mali, Nigru, Beninu i Nigerii;
m. w Sierra Leone (Prow. Pn.), nad O. Atlantyckim;
m. w zachodniej Liberii, nad O. Atlantyckim, w pobliżu granicy z Sierra Leone;
nar. kontyngenty sił zbrojnych oddane do dyspozycji ONZ lub z mandatu ONZ, organizacji regionalnych, np. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dla przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych, powoływane w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ.
Stevens
[sti:wnz]
Siaka Probyn, ur. 24 VIII 1905, Moyamba, zm. 29 V 1988, Freetown,
polityk Sierra Leone;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia