Serbii

Encyklopedia PWN

frank
[fr. franc ‘wolny’],
podstawowa jednostka monetarna we Francji 1795–2001, zawierała 4,5 g czystego srebra, od 1873 oparta na złocie;
Gjuzel Bogomil, ur. 9 II 1939, Čačak (Serbia),
pisarz maced.;
ikona
[gr. eikṓn ‘wizerunek’, ‘obraz’],
w Kościele wschodnim obraz kultowy, malarska reprezentacja świętej postaci, zawierająca obok wizerunku napisy objaśniające;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
Inicjatywa Środkowoeuropejska, ang. Central European Initiative (CEI),
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej;
Karadžić Vuk Stefanović, ur. 26 X 1787, Tršić (Serbia), zm. 7 II 1864, Wiedeń,
serbski językoznawca i etnograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia