STANY ZJEDNOCZONE

Encyklopedia PWN

Bank Stanów Zjednoczonych, ang. Bank of the United States,
centralny bank USA, z siedzibą w Filadelfii;
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, The Supreme Court of the United States,
najwyższy amer. sąd apelacyjny i trybunał konstytucyjny.
Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych (ZNP), Polish National Alliance,
najliczniejsza ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1880, z siedzibą w Chicago;
partia polit., powstała 1949 z połączenia zależnego od PZPR Stronnictwa Ludowego z pozbawionym samodzielności Polskim Stronnictwem Ludowym (1945–49).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia