Rak pierwotny

Encyklopedia PWN

lit. utwór wierszowany, którego wersy czytane w odwrotnej kolejności wyrazów (od końca do początku) zawierają sens będący zaprzeczeniem sensu pierwotnego (np. „Folgujmy paniom nie sobie, ma rada”, J. Kochanowski Raki) lub identyczny;
med. substancje związane z nowotworem, których obecność można zmierzyć ilościowo w płynach ustrojowych lub tkankach;
jeden z biochem. markerów nowotworowych;
Gumplowicz Ludwik, ur. 9 III 1838, Kraków, zm. 19 VIII 1909, Graz,
polski socjolog i prawnik.
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłanianiu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który przenika (i z którym oddziałuje).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia