Prypeci

Encyklopedia PWN

Prypeć, Prypiat', Pryp’’iat,
m. na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad Prypecią, w pobliżu jej ujścia do Zbiornika Kijowskiego.
Prypeć, białorus. Prypiać, Prypiac', ros. Prypiat, Prypjat', ukr. Prypiat', Pryp’’iat',
rz. na Białorusi i Ukrainie, prawy dopływ Dniepru;
związki operacyjne do działań bojowych na Wiśle i Prypeci,
Jasiołda, białorus. Jasiełda, Jasielda, ros. Jasielda, Jasel'da,
rz. w zachodniej Białorusi, na Polesiu, lewy dopływ Prypeci;
Bug, ukr. Zachidnyj Buh, Zakhidnyi Buh, białorus. Buh, ros. Zapadnyj Bug,
rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce, do 1962 traktowana jako prawy dopływ Wisły, później uznana za lewy dopływ Narwi;
bajdarka
[ukr.],
wiosłowo-żaglowa łódź do przewozu towarów;
Bereza, białorus. Biaroza, ros. Bierieza, Bereza, 1648(?)–1940 Bereza Kartuska,
m. na Białorusi, w obwodzie brzeskim, nad Jasiołdą (dopływ Prypeci).
Czarnobyl, Czornobyl', Chornobyl', ros. Czernobyl, Chernobyl,
m. na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad Prypecią, przy ujściu rz. Uż, w pobliżu Zbiornika Kijowskiego.
Dawidgródek, białorus. Dawyd-Haradok, Davyd-Haradok, ros. Dawid-Gorodok, David-Gorodok,
m. na Białorusi, w obwodzie brzeskim, nad rz. Horyń (dopływ Prypeci).
Dniepr, ros. Dniepr, Dnepr, białorus. Dniapro, ukr. Dnipro, staroż. Borystenes,
rzeka we wschodniej części Europy, w Rosji, Białorusi i na Ukrainie, uchodzi do Limanu Dniepru (Morze Czarne);
Dniepr–Bug, Kanał, białorus. kanał Dniaprouska–Buhski, kanal Dniaproŭska-Buhski, ros. Dnieprowsko-Bugskij kanał, Dneprovsko-Bugskij kanal, dawniej Kanał Królewski, Kanał Rzeczpospolitej,
kanał żeglowny na Białorusi, w obwodzie brzeskim;
miejscowość na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, na północny wschód od Włodzimierza Wołyńskiego, nad Turią (dopływ Prypeci).
plemię wschodniosłow. zamieszkujące na przeł. X i XI w. ziemie na północ od Prypeci i dorzecze górnej Dźwiny;
plemię wschodniosłow. zamieszkujące ziemie na południe od Prypeci, nad Horyniem, Słuczem i Teterewem;
Horyń, ukr. Horyn', białorus. Haryń, Haryn', ros. Goryń, Goryn',
rz. na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Prypeci;
Hoszcza, Goszcza,
osiedle miejskie (od 1959) na Ukrainie (obw. rówieński), nad Horyniem (dopływ Prypeci), na wschód od Równego;
janisławicka kultura, zw. też cyklem wiślańskim, a na Ukrainie kulturą rudoostrowską,
archeol. kultura późnego mezolitu (poł. VI–IV tysiąclecie p.n.e.) występująca w środkowej Europie (dorzecze Wisły, Warty, Niemna i Prypeci);
Kamień Koszyrski, Kamiń-Kaszyrśkyj, Kamin'--Kashyrs'kyi,
m. na Ukrainie (obw. wołyński), nad Cyrem (dopływ Prypeci);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia