Podole

Encyklopedia PWN

Podole, ukr. Podilla, Podillia,
kraina historyczna nad środkowym Dniestrem oraz górnym i środkowym Bohem.
Lanckoroński Stanisław, ur. ok. 1465, zm. między 15 VII a 21 X 1535,
obrońca Podola przed Tatarami, wojewoda sandomierski;
Drzewiecki Józef, ur. 7 III 1772, Juśkowce k. Krzemieńca (Wołyń), zm. 20 I 1852, Kunka (Podole),
dziad Stefana, działacz oświatowy na Wołyniu i Podolu, pamiętnikarz;
Berdyczewski Micha Josef, pseud. Bin-gorion, ur. 19 VIII 1865, Międzybuż (Podole), zm. 18 XI 1921, Berlin,
żydowski pisarz, eseista i filozof, tworzący w językach: hebrajskim, jidysz i niemieckim;
Białkowski Leon Ignacy, ur. 1 II 1885, Pasynki (Podole), zm. 22 I 1952, Lublin,
historyk, genealog, heraldyk, archiwista;
Buczkowski Leopold, ur. 15 XI 1905, Nakwasza (Podole), zm. 27 IV 1989, Warszawa,
brat Mariana Ruth, pisarz, malarz i grafik.
chasydyzm
[hebr. chasid ‘pobożny’],
nazwa 3 religijnych ruchów pietystycznych (pobożnościowych) w judaizmie, przeważnie o charakterze mistycznym.
Drzewiecki Stefan, ur. 26 VII 1844, w. Kunka (Podole), zm. 23 IV 1938, Paryż,
polski wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa.
ród szlachecki herbu Sas, osiadły na Rusi Czerwonej;
Gołuchowski Artur, hrabia, ur. 1 VII 1808, zm. 27 X 1893, Łosiacz k. Czortkowa (Podole),
brat Agenora st., działacz patriotyczny;
Gosławski Maurycy, ur. 5 X 1802, Frampol (Podole), zm. 17 XI 1834, Stanisławów (ob. Iwano-Frankowsk),
poeta;
Haupt Zygmunt, ur. 5 III 1907, Ułaszkowce (Podole), zm. 10 V 1975, Winchester (USA),
prozaik;
Horodecki Władysław Leszek, ur. 23 V 1863, Szołudki (na Podolu), zm. 3 I 1930, Teheran,
architekt;
Malinowski Ernest Adam, ur. 5 I 1818, Seweryny (Podole), zm. 2 III 1899, Lima,
polski inżynier kolejowy.
Marchocki Ignacy, ur. 1755, Tarnoruda (Podole), zm. 1827,
ziemianin, inicjator reform gosp.-społ., słynny podolski oryginał;
Michał z Buczacza, M. Buczacki, data ur. nieznana, zm. ok. 1 VI 1438, Krasne Pole (Podole?),
starosta halicki 1414–36, podolski 1430 i 1338, kasztelan halicki 1433–37, wojewoda podolski i starosta przemyski 1433–37;
Paderewski Ignacy Jan, ur. 18 XI 1860, Kuryłówka (Podole), zm. 29 VI 1941, Nowy Jork,
pianista, kompozytor, polityk, działacz społeczny.
Pułaski Kazimierz Ferdynand, ur. 15 I 1846, Boruszkowce (Wołyń), zm. 5 I 1926, Poznań,
genealog, historyk, ziemianin;
Rolle Antoni Józef, pseud. Dr Antoni J., ur. 1830, Henrykówka (Podole), zm. 21 I 1894, Kamieniec Podolski,
ojciec Michała, pisarz hist., lekarz;

Materiały dodatkowe

polskie przysłowie, popularne już w XVI w.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia