Podlasiu

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (woj. podlaskie), pow. grodzki, na wschodnim skraju Wysoczyzny Białostockiej, nad Białą (lewy dopływ Supraśli) i jej dopływami Bażantarką i Dolistówką; siedziba pow. białostockiego.
Borzymowski Marcin, ur. ok. 1630, data śmierci nieznana,
poeta; pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej osiadłej na Podlasiu;
ród magnacki herbu Gryf;
Branicki Sebastian, ur. 1484, zm. 6 V 1544, Łaskarzew,
biskup;
Brzóska Stanisław, ur. 30 XII 1834, Dokudów (pow. bielski), zm. 23 V 1865, Sokołów Podlaski,
ksiądz, generał w powstaniu styczniowym 1863–64;
konspiracyjna organizacja ruchu lud., utworzona XI 1939 w wyniku przekształcenia Rewolucyjnego Związku Wolności, będącego kontynuacją Centralnego Związku Młodej Wsi „Siew”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia