Ostróda

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Garbu Lubawskiego, Doliny Drwęcy i Pojezierza Iławskiego, nad Jez. Drwęckim i przepływającą przez nie Drwęcą oraz kilkoma mniejszymi jeziorami.
woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
Elbląski, Kanał, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Kanał Elbląsko-Mazurski, Kanał Staropruski, Kanał Oberlandzki,
żeglowna droga wodna na Pojezierzu Iławskim i Żuławach Wiślanych, w woj. warmińsko-mazurskim;
Drwęca, Drwięca, Drewnacza,
rzeka, prawy dopływ Wisły w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Iławskim, w dorzeczu Drwęcy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 99 m, częściowo w granicach Ostródy;
Gizewiusz Gustaw Herman Marcin, G.H.M. Gisevius, ur. 21 V 1810, Pisz, zm. 7 V 1848, Ostróda,
etnograf i działacz oświatowy na Mazurach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia