Oddziaływania grawitacyjne

Encyklopedia PWN

fiz. jeden z 4 podstawowych typów oddziaływań;
jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki (lub ich układu) na stan innych cząstek (lub układów) oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.
fiz. oddziaływania między cząstkami fundamentalnymi, tj. składnikami materii i nośnikami sił najbardziej podstawowymi na obecnym etapie poznania (dla najwyższych dostępnych energii lub najmniejszych odległości);
wzajemnie oddziaływania ciał Układu Słonecznego;
zapadanie grawitacyjne, kolaps grawitacyjny,
zjawisko kurczenia się ciał (w praktyce obiektów astronomicznych) pod wpływem własnego ciążenia przy znikomym udziale innych oddziaływań.
fiz. koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której zakłada się, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia