O Atlantycki

Encyklopedia PWN

umocnienia obronne wojsk niem., zbudowane w czasie II wojny światowej wzdłuż wybrzeża O. Atlantyckiego, cieśn. La Manche i M. Północnego (dł. ok. 400 km) na okupowanych terenach fr., belgijskich, holenderskich i norweskich;
atlantycki region, region północnoatlantycki,
region cywilizacyjny z ukształtowaną zbiorowością wielonarodową, obejmujący kraje położone wokół północnej części O. Atlantyckiego, wywodzące się ze śródziemnomor. kręgu kultury łac. i współtworzące cywilizację zachodnią;
wojna o Chaco 1932–35,
walki między Boliwią a Paragwajem o sporny od XIX w. obszar Chaco Północnego (ok. 200 tys. km2), stanowiący północną część niziny Gran Chaco;
konflikt między Wielką Brytanią a Argentyną 1982;
bitwa o Atlantyk, ang. Battle of Atlantic,
podczas II wojny światowej całokształt walk prowadzonych głównie na Oceanie Atlantyckim przez marynarkę wojenną (głównie okręty podwodne) i lotnictwo niemieckie przeciwko flocie wojennej i handlowej Wielkiej Brytanii, wspieranej przez lotnictwo brytyjskie oraz flotę i lotnictwo sojuszników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia