Nowotwory

Encyklopedia PWN

nowotwory glebowe, konkrecje glebowe,
skupiska związków mineralnych i organicznych wyróżniające się z masy glebowej swoistym składem i stanem skupienia;
med. choroby nowotworowe polegające na nadmiernym, niekontrolowanym rozroście komórek układu krwiotwórczego i limfatycznego;
med. tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek ustroju, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek, rosnący mimo wyeliminowania przyczyny, jeżeli jest ona znana (nowotworzenie);
onkologia
[gr. ónkos ‘wzdęcie’, ‘guz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny zajmujący się etiologią, patologią, epidemiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz organizacją walki z chorobami nowotworowymi (nowotwór).
med. rozwój tkanki nowotworowej;
med. substancje związane z nowotworem, których obecność można zmierzyć ilościowo w płynach ustrojowych lub tkankach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia