Nowe Państwo

Encyklopedia PWN

autorytarny system polit. w Brazylii 1937–45;
model państwa, w którym sprawowanie władzy, funkcjonowanie organów publicznych oraz wszelka działalność polityczna są ograniczone i podporządkowane chronionemu przez mechanizmy ustrojowe prawu.
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
ruchy społeczne, które pojawiły się na skalę masową w końcu lat 60. XX w., zwłaszcza w wysoko rozwiniętych państwach demokratycznych;
archip. na Oceanie Spokojnym, od 1980 niepodległe państwo Vanuatu, w Oceanii.
Nowe Horyzonty, inaczej Nowe Pogranicze, ang. New Frontier,
program wyborczy J.F. Kennedy’ego w kampanii prezydenckiej 1960;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia