Niemiec

Encyklopedia PWN

organizacja ideowo-wychowawacza, działająca 1925–39 (1925–27 pod nazwą Związek Harcerzy Pol. w Niemczech);
Komitet Narodowy „Wolne Niemcy”, niem. Nationalkomitee „Freies Deutschland” Wymowa(NKFD),
organizacja zał. VII 1943 w ZSRR (Krasnogorsk), przy poparciu władz sowieckich;
centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
„Mały Polak w Niemczech. Dodatek dla naszych najmłodszych”,
wyd. od 1925 w Niemczech dodatek do polonijnego mies. → „Polak w Niemczech”.
miesięcznik polonijny, wyd. 1925–39 w Berlinie;
Rada Niemców w Polsce, niem. Rat der Deutschen in Polen,
organizacja utw. 1934 w celu koordynowania działań organizacji i partii niemieckiej w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia