Mereologia

Encyklopedia PWN

Leśniewski Stanisław, ur. 28 III 1886, Sierpuchowo (Rosja), zm. 13 V 1939, Warszawa,
logik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.
log. oryginalne systemy logiczne stworzone przez S. Leśniewskiego;
logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
log. agregat, zestaw elementów, często różnych, lub całość o pewnej strukturze wewn., złożona z elementów będących częściami tej całości (zbioru)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia