Markizach

Encyklopedia PWN

Visconti-Venosta
[wiskọnti wenọsta]
Emilio, markiz, ur. 22 I 1829, Mediolan, zm. 24 XI 1914, Rzym,
polityk włoski;
Voiture
[wuatụ̈:r]
Vincent, ur. 24 II 1598, Amiens, zm. 25(?) V 1648, Paryż,
poeta francuski;
Wellesley
[uẹlzli]
Richard Colley, do 1798 R.C. Wesley, hrabia Mornington (od 1781) i markiz Wellesley (od 1799), ur. 20 VI 1760, Dangan (Irlandia), zm. 26 IX 1842, Londyn,
brat Arthura, ks. Wellingtona, polityk brytyjski;
Alberti Leone Battista, ur. II 1404, Genua, zm. IV 1472, Rzym,
włoski humanista, architekt, teoretyk sztuki.
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
elitarna warstwa społeczna, zajmująca najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa);
Blanco
[blạnko]
José Félix, ur. 24 IX 1782, Caracas, zm. 18 III 1872, tamże,
wenezuelski bohater walk o niepodległość, duchowny, polityk i historyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia