M Czerwonego

Encyklopedia PWN

Za Zasługi dla Ojczyzny, Order, ros. Ordien Za zasługi pieried Otieczestwom,
najwyższe odznaczenie Federacji Ros.;
Zawadski Jurij A., ur. 12 VII 1894, Moskwa, zm. 5 IV 1977, tamże,
ros. aktor i reżyser;
Zhang Ailing, Eileen Chang, pseud. Liang Jing, ur. 30 IX 1920, Szanghaj, zm. 8 IX 1996, Los Angeles,
chiń. pisarka i tłumaczka;
Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Północne, Ziemie Nowe, Ziemie Uzyskane,
terytoria należące uprzednio do Niemiec (Śląsk, część Pomorza Zachodniego i Brandenburgii po linię Odry i Nysy Łużyckiej oraz południowa część Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska, włączone do Polski w wyniku postanowień konferencji w Poczdamie VII–VIII 1945;
Ziemkiewicz Rafał Aleksander, ur. 13 IX 1964, Piaseczno k. Warszawy,
pisarz, publicysta;
stopy, których gł. składnikiem jest złoto, a dodatkami stopowymi gł. miedź, ponadto srebro, platyna, pallad, nikiel, cynk i kadm.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia