Lipsku

Encyklopedia PWN

prowokacyjne (prawdopodobnie z inicjatywy lub za wiedzą NSDAP) podpalenie 27 II gmachu Reichstagu, wykorzystane przez nazistów do rozprawy z Komunist. Partią Niemiec (KPD) i zawieszenia swobód obywatelskich w III Rzeszy;
Rojowski Wojciech, żył w XVIII w.
rzeźbiarz i sztukator;
miasto w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, przy ujściu Krępianki do Wisły;
Solska, Puszcza, Lasy Biłgorajskie,
kompleks leśny na Równinie Biłgorajskiej i na Roztoczu Środkowym, na północny wschód od Puszczy Sandomierskiej;
Steinsbergowa Aniela, ur. 27 VI 1896, Wiedeń, zm. 22 XII 1988, Warszawa,
prawnik, działaczka socjalist. i opozycji demokr. w PRL;
rz., prawy dopływ Sanu, płynie z Roztocza Wschodniego przez Kotlinę Sandomierską, w woj. podkarpackim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia