Lampa o fali bieżącej

Encyklopedia PWN

elektron. lampa mikrofalowa w której zachodzi wzajemne oddziaływanie między wiązką elektronową a falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż prowadnicy falowej (tzw. linii opóźniającej);
lampa o fali bieżącej, w której kierunek ruchu fali elektromagnetycznej jest zgodny z kierunkiem ruchu wiązki elektronowej.
lampa o fali bieżącej, w której kierunek ruchu fali elektromagnetycznej jest przeciwny do kierunku ruchu wiązki elektronowej.
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia