Lacjum

Encyklopedia PWN

Eneasz, gr. Aineías, łac. Aeneas,
mit. gr., mit. rzym. w Iliadzie Homera heros trojański, syn Anchizesa, pochodzącego z bocznej linii panującej w Troi, i bogini Afrodyty;
rzymska epopeja narodowa;
Etruskowie, Tyrrenowie, etruskie Rasenna, gr. Tyrrhēnoí, łac. Etrusci, Tusci,
lud starożytny zamieszkujący od IX do I w. p.n.e. środkową Italię (Etrurię), niemówiący językiem indoeuropejskim, który w kontakcie z Grekami stworzył głęboko zhellenizowaną, choć niepozbawioną własnego piętna, kulturę i sztukę (etruska sztuka).
Falerii, Falerii Veteres, gr. Phalérioi, ob. Civita Castellana,
staroż. miasto w środkowych Włoszech (region Lacjum), na północ od Rzymu, gł. ośr. i stol. Falisków.
Fiumicino
[fiumiczịno],
miejscowość w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, nad M. Tyrreńskim, na północ od ujścia Tybru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia