Kraków

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
wąwóz skalny w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, wcięty w podnóża Ciemniaka, między grzbietami Żaru (1560 m) oraz Saturna (1391 m) i Wysokiej Turni (1643 m);
archeol. rozległy kompleks pradziejowego, starożytnego i średniowiecznego osadnictwa (ok. 100 km2), rozpoznany w czasie wykopalisk w okresie budowy Huty im. Lenina (obecnie Huty im. Sendzimira) i przyległej dzielnicy mieszkaniowej, położony na lewym brzegu Wisły, we wschodniej części Krakowa na gruntach kilkunastu wsi, z których kilka (m.in. Bieńczyce, Krzesławice) już nie istnieje;
Wolne Miasto Kraków, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg, pot. Rzeczpospolita Krakowska,
niesuwerenne państwo utworzone V 1815 na kongresie wiedeńskim;
legendarny założyciel Krakowa, także jego eponim;
Krak des Chevaliers
[kra de szewaljẹ],
Qal‘at al-Ḥiṣn,
twierdza w zach. Syrii, w muhafazie Hims, na wysokim, wąskim, stromym wzgórzu górującym nad m. Al-Kalala;
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie (Kraków), 1954–90 pod nazwą Huta im. Lenina;
got.-renes. budynek z XIV–XVI w.
Mateusz z Krakowa, Matheus de Cracovia, ur. ok. 1345, Kraków, zm. 5 III 1410, Heidelberg,
teolog, prawnik, filozof, biskup;
Barbakan w Krakowie, Rondel Krakowski,
budowla w formie potężnej bastei;
pismo wyd. od 1946 w Krakowie;
Komisja Namiestnicza w Krakowie, niem. Staatshalterkommission in Krakau,
nacz. organ władzy adm. działający 1862–67 na obszarze Galicji Zachodniej;
akty prawne z lat 1815, 1818 i 1833 określające ustrój Wolnego Miasta Krakowa;
Mikołaj z Krakowa, żył w 1. poł. XVI w.,
organista i kompozytor;
Piotr Wolfram z Krakowa, data ur. nieznana, zm. w 2. poł. 1428,
dyplomata, prawnik;
jednoizbowy organ przedstawicielski Wolnego Miasta Krakowa 1815–46, o charakterze ustawodawczym i kontrolnym;
Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasiło, data ur. nieznana, zm. 14 XI 1398, Wilno,
biskup pomocniczy gnieźnieński od ok. 1376, pierwszy biskup wil. od 1386;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia