Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Encyklopedia PWN

osada w woj. warmińsko-mazurskim (gmina Giżycko), w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wschodnim brzegu Jez. Dobskiego
plemię zachodniobałtyjskie wymienione w XIII w. przez krzyżackiego kronikarza Piotra z Dusburga i lokalizowane w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego.
w. w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim (gmina Kętrzyn), w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, między jez. Mój a Siercze;
miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, w środkowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jez.: Niegocin, Kisajno i Tajty, oraz łączącymi je kanałami.
rzeka, prawy dopływ Łyny, płynie na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz przez Równinę Sępopolską, w województwie warmińsko-mazurskim;
Jegocin, Jewocin, Jezioro Jewocińskie,
jezioro na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej (woj. warm.-mazur.), na wys. 123 m, w Mazurskim Parku Krajobrazowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia