Kopernik Mikołaj

Encyklopedia PWN

Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
wyższa uczelnia, zał. 1945 jako 2-wydziałowa szkoła wyższa (wydział humanist. z sekcją sztuk pięknych oraz mat.-przyr.);
miasto w województwie kujawsko-pomor., pow. grodzki, w Kotlinie Toruńskiej, nad Wisłą i Drwęcą; siedziba sejmikuwojew. i pow. toruńskiego.
renesans, odrodzenie,
określenie stadium rozwoju kultury europejskiej, trwającego we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w., w krajach zachodniej, północnej i środkowej Europy — od XV w. do końca XVI w.
czasopismo nauk., wyd. w Krakowie od 1925, następnie od 1966 w Warszawie;
Birkenmajer Ludwik Antoni, ur. 18 V 1855, Lipsko (pow. lubaczowski), zm. 20 XI 1929, Kraków,
ojciec Aleksandra Ludwika i Józefa, historyk nauk ścisłych, gł. astronomii, także fizyki i matematyki;
Bodin
[bodę̣],
Bodinus, Jean Wymowa, ur. 1530, Angers, zm. 1596, Laon,
francuski prawnik i twórca myśli politycznej doby odrodzenia, ideolog francuskiego absolutyzmu.
Brożek Jan, Joannes Broscius, ur. 1 XI 1585, Kurzelów (Sieradzkie), zm. 21 XI 1652, Bronowice (ob. dzielnica Krakowa),
matematyk, astronom, pisarz, ksiądz katolicki, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czarkowski Jan, ur. 18 VI 1910, Czarkowy, zm. 20 XI 1995, Kraków,
ekonomista,
Czekanowski Jan, ur. 6 X 1882, Głuchów, zm. 20 VII 1965, Szczecin,
polski antropolog i etnolog, twórca tzw. lwowskiej szkoły antropologicznej o światowym rozgłosie.
Gębarski Stefan, pseud. Wieniawa, ur. 1864, Żóraw k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 11 V 1920, Warszawa,
pisarz;
Górski Karol, ur. 30 IV 1903, Odessa, zm. 11 XII 1988, Toruń,
historyk;
Hartleb Kazimierz Jan, ur. 6 VII 1886, Zimna Woda k. Lwowa, zm. 21 XI 1951, Toruń,
brat Mieczysława, historyk kultury;
Lipiński Edward, ur. 18 X 1888, Nowe Miasto n. Pilicą, zm. 13 VII 1986, Warszawa,
ekonomista, historyk myśli ekonomicznej;
grupa filozofów rozwijająca podstawowe założenia filozofii W. Ockhama (okhamizm);
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
Ryszka Adolf, ur. 5 II 1935, Popielów k. Rybnika, zm. 28 IV 1995, Warszawa,
rzeźbiarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia